flyer2. web

 

 

 

Ursprung och utveckling:

Inrättandet av den första föreningen för jemeniter i staden Örebro under året (2007) under namnet (jemenitiska folkförbundet) att fullgöra sina uppgifter i aggregatet till de ansträngningar som dess medlemmar och rikta sin energi, och att vara en guide och en mentor till nykomlingar från Jemen.

Under år 2012 var det inspelade Montering med de officiella myndigheterna i Sverige, och som ett resultat av de  insatser och aktivt deltagande fick ett nytt huvudkontor och dess namn (Jemenitiska föreningen i Örebro), och fick visst stöd från de institutioner och organ i 2014.

Monteringen är nu kunna spela en större roll i dess behörighetsområde, och att bidra med resten av de organ och det civila samhällets organisationer i Sverige i tillverkningen av den gemensamma kulturen.

 

 

Ändamål:

* Jemeniternas integrationen i det svenska samhället.

* Bidra till ökade kulturutbyte mellan Sverige och Jemen.

* främja folkbildning och utbildning.

* Arrangera kulturevenemang som framhäver jemenitiska kulturella arvet.

* främja det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika och Qat.

* Rikta insatser i samarbete med jemenitiska och internationella föreningar för att skydda utsatta kvinnor och barn från katastrof, undernäring och svält

 

 

Strategi:

baserat på

 

1. innehav så mycket som möjligt från de tekniska, vetenskapliga och fysiska energier tillgängliga, inklusive olika discipliner från bland sina medlemmar inom alla områden.

2. materiella resurser och deras källor:

  månadsabonnemang medlemmar och donationer.

 Vad du får från stöd av olika supportrar och i enlighet med gemensamma mål.

3. samarbete med föreningar, kulturella centra och det civila samhällets organisationer för att uppnå gemensamma mål, i synnerhet när det gäller vetenskapligt och pedagogiskt stöd till sina medlemmar, särskilt när det gäller medvetenheten om droger och alkohol  och risken för arbetslöshet.

 

Våra Stadgar

klicka på länken för att ladda ner våra Stadgar