Jemenitiska Föreningen i Örebro

 

Alla Praktikanterna

Feriepraktik period 1 är nu avklarad och vi tackar praktikanterna Aos, Anass och Albin för deras tid hos oss. Alla praktikanterna har skrivit några ord om deras period som ferieparaktikant hos Jemenitiska föreningen.

Läs mer...
Abubaker, praktikant

Feriepraktik period 3 är nu avklarad och vi tackar praktikanten Abubaker för hans tid hos oss. Praktikanten har skrivit några ord om hans period som ferieparaktikant hos Jemenitiska föreningen.

Läs mer...
Hopp

JFIO har fått ett erbjudande från föreningarnas hus till en kurs som heter "tanka energi" den 10 september. 

Syftet med kursen är att man ska utveckla styrelsen som lag och utveckla föreningens verksamhet.