Jemenitiska Föreningen i Örebro

 

Protokoll styrelsemöte

Styrelsemöte [nr.1 2019] för Jemenitiska föreningen i Örebro den 2019-09-02.

 6Tp5q6k8c

§ 1 Mötets Öppnande

Abdlrahman El-hababi hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av sekreterare

Styrelsen beslutade att välja Abdlrahman El-hababi att föra protokoll under mötet.

§ 3 Val av justeringsperson

Styrelsen beslutade att välja Ebrahim Al-Sayaghi att justera protokollet.

§ 4 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 5 Fråga 1

Diskussion om att utesluta medlemskap på Fathi Abdeljalil PGA följande anledningar:

  • Han har inte betalt sina medlemsavgifter under hela 2018 och 2019 i strid med föreningens stadgar, särskilt regel nr.6.
  • Han har fattat beslut om att inkludera nya medlemmar utan skriftliga ansökningar om inträde som skulle prövas av styrelsen eller den/de som styrelsen utser därtill i strid med föreningens stadgar, särskilt regel nr.4 och 5 kolla på föreningens stadgar eller på https://jfio.se/bli-medlem
  • Han har inte redovisat utbetalningar 10573 kr som han fick från föreningens konto under 2018 och 2019. Han också tagit med sig förenings handlingar som ekonomspärm, medlemmarspärm, stämpel, lokals nyckel och föreningens laptop hemma och vill inte lämna dem tillbaka.
  • Han har en tydlig missionerande, religiös och salafistisk inriktning och har utfört religiösa lektioner i strid med svenska regler och föreningens stadgar, särskilt regel nr.1, som säger att ”JFIÖ är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden. Namn är Jemenitiska Föreningen i Örebro.” 

Styrelsen beslutade att utesluta medlemskap på Fathi Abdeljalil.

§ 6 Nästa styrelsemöte och mötets avslutande

Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte till Jemenitiska föreningens lokal den 2019-10-20

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.