Jemenitiska Föreningen i Örebro

 

Jemenitiska föreningens i Örebro kommer att delta på en politikerdialog som handlar om stödet till det ciila samhället.

Inbjudan Politikerdialog Stod Till Civilsamhallet

Dialogen kommer att behandla frågan kring kommunens stöd till civilsamhället; dels ekonomiskt men även det personella stödet och i form av lokaler.

Deltagande är politiker och tjänstepersoner som representerar bidragsgivande nämnder och förvaltningar samt ansvarigt kommunalråd för civilsamhällesfrågor.

 

Tid och plats

Dialogen ska hållas i i Föreningarnas Hus, Örebro den Onsdag 2 oktober kl. 18:00-20:30