Jemenitiska Föreningen i Örebro

 

Styrelsens Revisor och Konsulent i Jemenitiska föreningens i Örebro kallar härmed medlemmarna till extra årsmöte enligt nedanstående beskrivning.

Alla medlemmar som uppfyller föreningens stadgarskraven (Att bli medlemm) och har betalat sina medlemsavgifter välkomnas, även ungdomar och barn. Fika ingår.

Extramote

PGA följande anledningar kallar vi till ett extra årsmöte

  1. Flesta av de föreningsstyrelsens medlemmar avgick (3 medlemmar av 5). Föreningsstyrelsens medlemmar som avgick är:
    • Ali Hossien Al-Kolaibi (Sekreterare)
    • Ebrahim Al-Sayaghi (Revisor)
    • Abdlrahman El-hababi (konsulent)
  2. För att välja en ny tillfällig styrelse till följande fram till nästa val.
  3. För att lägga till en paragraf i stadgarna som ger styrelsen rätt att utesluta medlemmar som är terrorismsympatier.

 

Tid och plats

Det extra årsmötet ska hållas i föreningslokalen på Hjalmar Bergmans väg 124, Örebro den 11 augusti 2019 kl 17.30 – 20.30

 

Ärende

Val av en tillfällig styrelse för att bedriva föreninges arbete fram till nästa val.

Lägg till en paragraf i stadgarna som ger styrelsen rätt att utesluta medlemmar som är terrorismsympatier.