Jemenitiska Föreningen i Örebro

 

Artikelindex

Ekonomi

Jemen är en av de svåraste ekonomierna i Mellanöstern. De flesta av invånarna bor på landsbygden och försörjer sig på jordbruk eller boskapsskötsel. Landet viktigaste inkomstkälla är olja och i viss mån naturgas. Oljeindustrin svarade 2007 för två tredjedelar av statsinkomsterna och 90 procent av exportinkomsterna, men både produktionen och oljepriset har på senare år sjunkit snabbt, med katastrofala följder för ekonomin.

Sedan juni 2014 har den väpnade konflikten mellan regeringen och milis spritt sig över stora delar av landet. I september 2014 har Houthis milis med stöd av Saleh krafter utnyttjat allmänhetens missnöje för att köra sin väg in i Sana'a och gradvis ta över statliga institutioner under första kvartalet 2015. Tf VD Hadi och hans regering flydde landet.

En arabisk koalition av nio länder ledda av Saudiarabien inledde en militär kampanj för att återställa president Hadis regering till makten. Regeringen har dock fortfarande allvarliga säkerhetsproblem att ta itu med. Konflikten har orsakat stor förlust av liv, inre förskjutning, och förstörelsen infrastruktur och tjänsteleverans över huvud sektorer, vilket ytterligare förvärrar de redan existerande svåra ekonomiska förhållanden.
Konfliktsituationen kompliceras ytterligare av återkomsten av al-Qaida (AQAP) och andra radikala islamistiska grupper, inklusive Islamiska Staten, särskilt i södra och östra delarna av landet. Sådana radikala grupper gynnats av avsaknaden av regeringen och ett säkerhetsvakuum att expandera sina territoriella vinster och lokal rekrytering. Den sviktande ekonomin gjorde det lättare att rekrytera soldater. I slutet av april 2016 AQAP försök att skapa sin egen stat men misslyckades när pro-regeringsstyrkor med stöd av trupper från Förenade Arabemiraten återtog oljeterminalen, liksom staden Al-Mukalla.


Enligt FN-organ, mellan mars 2015 och februari 2016, lämnade konflikten över 7600 personer döda, däribland 3000 civila och ytterligare 6000 skadades. Ungefär hälften av Jemens befolkning på cirka 26,8 miljoner är i områden som direkt berörs av konflikten. Svår och osäker livsmedelsförsörjning drabbar 7,6 miljoner människor, och uppskattningsvis 2 miljoner är undernärda, inklusive 1,3 miljoner barn, varav 320 tusen lider av svår akut undernäring. Grundläggande tjänster i hela landet är på väg att kollapsa. Kronisk drogbrist, obetalda löner och konfliktrelaterad förstörelse begränsar cirka 14 miljoner jemeniter, inklusive 8,3 miljoner barn, från tillgång till hälso- och sjukvård.