Jemenitiska Föreningen i Örebro

 

Artikelindex

Yemenflagpicture1

Jemen formellt "Republiken Jemen" (الجُمهُورِية اليَمنيِة) alternativt "Yemen" (:اليَمَن - al Yaman ) är en stat i arabiska halvön som befinner sig i sydvästra Asien. Namnet på landet betyder till "höger" (om Mecka) och är det område i Saudiarabien som antikens grekiska och romerska geografi kallade "Arabia Felix" vilket betyder "Lyckliga Arabien". Jemen har landgränser i norr till Saudiarabien och öster till Oman och har en lång kust mot arabiska havet i sydöst och Röda havet i väst. 

Jemen är ett av äldsta centra för civilisationen i Främre Orienten. Den relativt bördig och tillräcklig nederbörd i ett fuktigt klimat bidrog till att upprätthålla en stabil population. En funktion som erkänns av den antika grekiska geografen.

 


Geografi

Yemen

Yta - km2

536 869 (2015) 1

Tid

svensk + 2 timmar

Högsta berg

Nabi Shuayb (3760 m ö h)

Angränsande land/länder

Saudiarabien, Oman

Huvudstad med antal invånare

Sanaa 2 800 000 (inklusive förorter, FN:s uppskattning 2014)

Övriga större städer

Taizz 556 000, al-Hudayda 471 000, Aden 693 000 (uppskattning 2010)

 

Befolkning

Efter Saudiarabien har Jemen den största befolkningen på den Arabiska halvön. Invånarna är unga och mer än två femtedelar av landets invånare är under 15 år. Befolkningstillväxten som ligger på omkring tre procent årligen är en av de högsta i världen. Befolkningen är koncentrerad på kustslätterna och de bördigare dalarna i höglandet och i huvudsak till väster. De flesta i Jemen bor i små byar.


Äldre historia

Jemens äldsta historia har satt spår i Koranen, Bibeln och antika källor. På 600-talet blev området muslimskt. Stora delar av landet behärskades från 800-talet av en shiamuslimsk utbrytargruppering, zayditerna, vars ledare kämpade med det osmanska imperiet om makten från och med 1500-talet. Denna del blev senare den självständiga staten Nordjemen. Storbritannien koloniserade Aden i sydvästra Jemen på 1800-talet och förenade senare Aden och de östliga öknarna i det som senare skulle bli Sydjemen.

Tumblr Static Tumblr Static Beg4lz2mbxcgo4ck4s04scs0k 640

 

Modern historia

Yemen.geography01

Fram till 1990 var Jemen delat i Nord- och Sydjemen. Nordjemen styrdes från 1970-talet av Ali Abdullah Saleh, som stödde sig på en allians med klaner och islamister och sökte stöd utanför landet. Det kommunistiska Sydjemen höll på att kollapsa efter Sovjetunionens sammanbrott 1989 och uppgick 1990 i ett enat Jemen.

1994 utkämpades ett inbördeskrig där det sydjemenitiska inflytandet beskars. Saleh dominerade därefter hela Jemen, men fallande oljeinkomster, uppror och andra interna problem underminerade sakta men säkert hans styre. 2011 utbröt stora protester i samband med den arabiska våren, vilket blev slutet för Salehs regim men som också ledde till att Jemen började falla sönder som stat.

Jemens historia är sedan 8:e århundradet f.Kr. framför allt kännetecknad av handeln med rökelse och de därpå grundade kungarikena. Det mest betydande av dessa var Saba med sin huvudstad Marib. Så småningom började en långsam nedgång för de antika rikena utmed "rökelsevägen". Visserligen lyckades Himyariterna på 200-talet än en gång ena landet men blev 525 erövrat av Aksum628 anslöt sig Jemen till profeten Muhammeds lära och folket anammade fort islam. Inom Kalifatet blev Jemen dock en randstat. Denna gynnade uppkomst av flera regerande dynastier på 800-talet varav den mest betydelsefulla var shia islamiska zayditerna vilka skulle härska i norra Jemen ända till 1962. När tyngdpunkten av handelsvägen mellan Medelhavet och Indien på 800-talet försköts från Irak till Egypten började också i Jemen det ekonomiska uppsvinget. Sin glanstid upplevde landet under rasuliderna ända in på 1400-talet.

Med portugisernas upptäckt av sjövägen till Indien förlorade Jemen i betydelse för världshandeln, men genom öppnandet av Suezkanalen på 1800-talet hamnade Jemen åter i stormakternas blickpunkt. I mitten av 1800-talet besatte StorbritannienAden och södra Jemen, medan det Osmanska riket intog den norra delen av landet. Britternas styre varade fram till 1967 då de lämnade Aden och det självständiga Sydjemen bildades. Norra Jemen kunde under zayditerna 1911 hävda sin oavhängighet gentemot osmanerna och bildade kungariket Jemen vid första världskrigets slut 1918. Imamernas konservativa regim ledde till störtandet av zayditerna 1962 och till utropandet av Arabrepubliken Jemen. Efter detta inleddes visserligen en modernisering av landet, men de ekonomiska problemen kunde i själva verket inte lösas på grund av den snabba befolkningstillväxten. Genom ett samgående mellan Nordjemen och Sydjemen lyckades man 1990 förena länderna till ett rike.


Ekonomi

Jemen är en av de svåraste ekonomierna i Mellanöstern. De flesta av invånarna bor på landsbygden och försörjer sig på jordbruk eller boskapsskötsel. Landet viktigaste inkomstkälla är olja och i viss mån naturgas. Oljeindustrin svarade 2007 för två tredjedelar av statsinkomsterna och 90 procent av exportinkomsterna, men både produktionen och oljepriset har på senare år sjunkit snabbt, med katastrofala följder för ekonomin.

Sedan juni 2014 har den väpnade konflikten mellan regeringen och milis spritt sig över stora delar av landet. I september 2014 har Houthis milis med stöd av Saleh krafter utnyttjat allmänhetens missnöje för att köra sin väg in i Sana'a och gradvis ta över statliga institutioner under första kvartalet 2015. Tf VD Hadi och hans regering flydde landet.

En arabisk koalition av nio länder ledda av Saudiarabien inledde en militär kampanj för att återställa president Hadis regering till makten. Regeringen har dock fortfarande allvarliga säkerhetsproblem att ta itu med. Konflikten har orsakat stor förlust av liv, inre förskjutning, och förstörelsen infrastruktur och tjänsteleverans över huvud sektorer, vilket ytterligare förvärrar de redan existerande svåra ekonomiska förhållanden.
Konfliktsituationen kompliceras ytterligare av återkomsten av al-Qaida (AQAP) och andra radikala islamistiska grupper, inklusive Islamiska Staten, särskilt i södra och östra delarna av landet. Sådana radikala grupper gynnats av avsaknaden av regeringen och ett säkerhetsvakuum att expandera sina territoriella vinster och lokal rekrytering. Den sviktande ekonomin gjorde det lättare att rekrytera soldater. I slutet av april 2016 AQAP försök att skapa sin egen stat men misslyckades när pro-regeringsstyrkor med stöd av trupper från Förenade Arabemiraten återtog oljeterminalen, liksom staden Al-Mukalla.


Enligt FN-organ, mellan mars 2015 och februari 2016, lämnade konflikten över 7600 personer döda, däribland 3000 civila och ytterligare 6000 skadades. Ungefär hälften av Jemens befolkning på cirka 26,8 miljoner är i områden som direkt berörs av konflikten. Svår och osäker livsmedelsförsörjning drabbar 7,6 miljoner människor, och uppskattningsvis 2 miljoner är undernärda, inklusive 1,3 miljoner barn, varav 320 tusen lider av svår akut undernäring. Grundläggande tjänster i hela landet är på väg att kollapsa. Kronisk drogbrist, obetalda löner och konfliktrelaterad förstörelse begränsar cirka 14 miljoner jemeniter, inklusive 8,3 miljoner barn, från tillgång till hälso- och sjukvård.


Oro fortsätter att påverka Jemen

Oron och den svåra säkerhetssituationen i Jemen har varit drabbat landet i flera år, och det är inte en ny utveckling. Som sagt, revolutionen 2011 tog en tung belastning på rese- och turistindustrin. Våld bröt ut i flera områden och uppkomsten av extremism och militanta grupper orsakade mer rädsla bland internationella turister. Efter det nyliga valet 2012 verkar det inte som att regeringen kan lösa landets inneboende och djupt rotade problem. Med resor till Jemen följer varningar fortfarande med på plats i många länder och råda sina invånare mot att resa till Jemen. Det är en svår tid för landets resor och researrangörer.

Långsam tillväxt i turismen

Efter en kraftig nedgång under 2011, var det en mycket långsam tillväxt i ankomster under 2012. Främst tack vare det större antalet jemenitiska utflyttade som reser tillbaka till landet för att besöka vänner och familj. Ankomster från Europa och västvärlden tog dock mycket längre tid för att återhämta sig, eftersom även affärs turister höll sig borta efter en rad kidnappningar och en mycket instabil situation. Återhämtningen i turistströmmarna som kommer har inte haft en positiv inverkan på resten av industrin, antingen, som hotell och flygbolag drabbades oerhört och kämpade för att återhämta sig.

Planer på utveckling av turism stoppad

Jemen hade åtagit sig att en långsiktig utvecklingsplan för resor och turism före krisen 2011, som blev orealistisk efter de senaste händelserna som påverkade landet. Som sagt, en mindre ambitiös och mer lämplig plan försöker nu att bara återhämta sig före krisen resor och turism nivåer och förbättra transportinfrastrukturen för att göra tillgångar till viktiga destinationer lättare. Yemenia Airways expansionsplaner har också lagts på is i ljuset av de förluster som revolutionen fört med sig.

I själva verket har flera butiker tvingats stänga mitt i revolutionen och våldet, som beläggningsgrad uppnås ofta bara 5% på höjden av våldet under 2011 och i början av 2012. Även om många kommer sannolikt att öppna sina dörrar gradvis så kommer prestandan att förbli dålig. Förlusterna har varit betydande och det är svårt att återhämta sig för många. För att överleva erbjuder man betydande prisrabatter, vilket kommer att sätta press på vinstmarginalerna. fritids resor och turism är lovande trots turbulens.

Trots den rådande oron och alla frågor Jemen behöver ta itu med, förblir landet en "dold hemlighet av Arabien" med enastående nöjesresor och turistattraktioner att erbjuda. Landet har tre klassificerade Unescos världsarv och en UNESCO Natur, vilket är mycket unikt för Socotra Island. Denna ö är märkt som den mest främmande platsen på jorden till utseende. Ön erbjuder en mängd djur och växter som inte finns någon annanstans. Jemen skulle kunna bli en ledande destination för nöjesresor och turistmål i Mellanöstern och Nord Afrika, så snart som en känsla av garanterad säkerhet återvänder till landet kan det vara mycket lätt att locka tillbaka hundratusentals fritids turister till landet.